banner

Tuyển dụng

25 TH.09
Tuyển 01 lao động nam làm các sản phẩm kim loại, thao tác máy, thiết kế các loại máy gập.

Nội dung đơn hàng cụ thể như sau: 1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN - Nam: Tuổi từ 20 - 25        Cao từ 165 cm      ...

tìm hiểu thêm
25 TH.09
Tuyển 01 lao động nữ làm thao tác máy CNC, kiểm tra sản phẩm, gia công sản phẩm nhà máy Hòa Cần.

Nội dung đơn hàng cụ thể như sau: 1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN - Nữ: Tuổi từ 20 - 29        Cao từ 158 cm      ...

tìm hiểu thêm
25 TH.09
Tuyển 01 lao động nam làm cơ khí CNC, các sản phẩm kim loại nhà máy Hợp Vũ.

Nội dung đơn hàng cụ thể như sau: 1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN - Nam: Tuổi từ 20 - 25        Cao từ 165 cm      ...

tìm hiểu thêm
25 TH.09
Tuyển 02 lao động nữ làm các loại ốc vít nhà máy Phú Bá Sâm.

Nội dung đơn hàng cụ thể như sau: 1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN - Nữ: Tuổi từ 20 - 26        Cao từ 158 cm      ...

tìm hiểu thêm
07 TH.09
Tuyển 02 lao động nam làm thao tác máy đột dập linh kiện điện tử nhà máy Triệu Phú.

Nội dung đơn hàng cụ thể như sau: 1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN - Nam: Tuổi từ 20 - 30        Cao từ 160 cm      ...

tìm hiểu thêm
07 TH.09
Tuyển 10 lao động nữ làm các sản phẩm điện tử, thao tác máy, kiểm tra, đóng gói, lắp ráp linh kiện nhà máy Triệu Phú

Nội dung đơn hàng cụ thể như sau: 1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN - Nữ: Tuổi từ 20 - 26        Cao từ 158 cm      ...

tìm hiểu thêm
04 TH.09
Tuyển 05 lao động nam làm giấy, thao tác máy, bê vác và phối hợp các công việc làm trong công xưởng nhà máy Cảnh Phong.

Nội dung đơn hàng cụ thể như sau: 1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN - Nam: Tuổi từ 20 - 30        Cao từ 160 cm      ...

tìm hiểu thêm
04 TH.09
Tuyển 10 lao động nữ làm các sản phẩm điện tử viễn thông, linh kiện thiết bị trong ngành máy tính, thao tác máy, bê vác nguyên liệu nhà máy Phố Can Hành.

Nội dung đơn hàng cụ thể như sau: 1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN - Nữ: Tuổi từ 18 - 30        Cao từ 158 cm      ...

tìm hiểu thêm
31 TH.08
Tuyển 01 lao động nam làm thao tác ép kim loại, đo đạc sản phẩm.

Nội dung đơn hàng cụ thể như sau: 1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN - Nam: Tuổi từ 20 - 30        Cao từ 160 cm      ...

tìm hiểu thêm
31 TH.08
Tuyển 01 lao động nữ làm các sản phẩm linh kiện điện tử nhà máy Vĩnh Nông.

Nội dung đơn hàng cụ thể như sau: 1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN - Nữ: Tuổi từ 18 - 30        Cao từ 157 cm      ...

tìm hiểu thêm
31 TH.08
Tuyển 01 lao động nữ làm các loại vải bọc các sản phẩm điện tử nhà máy Hoằng Vũ.

Nội dung đơn hàng cụ thể như sau: 1. ĐIỀU KIỆN TUYỂN CHỌN - Nữ: Tuổi từ 18 - 30        Cao từ 158 cm      ...

tìm hiểu thêm