banner

Tuyển dụng

29 TH.03
Tuyển 03 TTS nữ trồng và sơ chế rau

Yêu cầu tuyển dụng Stt Hạng mục Nội dung 1 Tên công ty tiếp nhận 2 Địa điểm làm việc Huyougo 3 Ngành nghề xin visa Nông nghiệp 4 Tên...

tìm hiểu thêm
29 TH.03
Tuyển 02 TTS nam chế biến thực phẩm tại Tokushima

Yêu cầu tuyển dụng Stt Hạng mục Nội dung 1 Tên công ty tiếp nhận 2 Địa điểm làm việc Tokushima 3 Ngành nghề xin visa Chế biến thực phẩm...

tìm hiểu thêm
23 TH.03
Tuyển 02 TTS nam gia công cửa khung nhôm kính tại Tokushima

Yêu cầu tuyển dụng Stt Hạng mục Nội dung 1 Tên công ty tiếp nhận 2 Địa điểm làm việc Tokushima 3 Ngành nghề xin visa Tiện 4 Tên và...

tìm hiểu thêm
28 TH.02
Tuyển 02 TTS nữ trồng hoa tại Tokushima

Yêu cầu tuyển dụng Stt Hạng mục Nội dung 1 Tên công ty tiếp nhận 2 Địa điểm làm việc Tokushima 3 Ngành nghề xin visa Trồng hoa 4 Tên...

tìm hiểu thêm
28 TH.02
Tuyển 06 TTS nữ nhặt trứng tại Hiroshima

Stt Hạng mục Nội dung 1 Tên công ty tiếp nhận 2 Địa điểm làm việc Hiroshima 3 Ngành nghề xin visa Nhặt trứng 4 Tên và nội dung CV...

tìm hiểu thêm
28 TH.02
Tuyển 04 TTS nữ kiểm tra linh kiện ô tô tại Tokushima

Yêu cầu tuyển dụng Stt Hạng mục Nội dung 1 Tên công ty tiếp nhận 2 Địa điểm làm việc Tokushima 3 Ngành nghề xin visa Kiểm tra linh kiện...

tìm hiểu thêm
28 TH.02
Tuyển 03 TTS nữ trồng và đóng gói hành lá tại Kyoutou

Yêu cầu tuyển dụng Stt Hạng mục Nội dung 1 Tên công ty tiếp nhận 2 Địa điểm làm việc Kyoutou 3 Ngành nghề xin visa Nông nghiệp 4 Tên...

tìm hiểu thêm
28 TH.02
Tuyển 01 nữ TTS trồng và sơ chế hành lá, làm bánh khoai tại Tokushima

Yêu cầu tuyển dụng Stt Hạng mục Nội dung 1 Tên công ty tiếp nhận 2 Địa điểm làm việc Tokushima 3 Ngành nghề xin visa Nông nghiệp 4 Tên...

tìm hiểu thêm
03 TH.07
Tuyển dụng nhân viên chăm sóc khách hàng

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus ultricies suscipit libero, ut rutrum lectus condimentum sed. Nulla facilisi. Ut non arcu et ipsum venenatis consectetur. Fusce lacinia sagittis sapien...

tìm hiểu thêm
03 TH.07
Tuyển dụng nhân viên phục vụ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus ultricies suscipit libero, ut rutrum lectus condimentum sed. Nulla facilisi. Ut non arcu et ipsum venenatis consectetur. Fusce lacinia sagittis sapien...

tìm hiểu thêm
03 TH.07
Tuyển dụng nhân viên kế toán năm 2016

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus ultricies suscipit libero, ut rutrum lectus condimentum sed. Nulla facilisi. Ut non arcu et ipsum venenatis consectetur. Fusce lacinia sagittis sapien...

tìm hiểu thêm
03 TH.07
Tuyển dụng nhân viên kế toán năm 2017

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus ultricies suscipit libero, ut rutrum lectus condimentum sed. Nulla facilisi. Ut non arcu et ipsum venenatis consectetur. Fusce lacinia sagittis sapien...

tìm hiểu thêm